logo
vítek

O nás

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, korporátního práva, pracovního práva, insolvenčního práva a při správě a vymáhání pohledávek. Mnohaleté zkušenosti máme v zastupování v řízeních před soudy. Zabýváme se nejen poskytováním běžných právních služeb, ale také nabízíme právní služby přímo pro podnikatele, obchodní společnosti, realitní kanceláře, obce a města.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, anglickém a španělském jazyce. Při právním poradenství je kladen důraz na profesionalitu, diskrétnost a na poskytnutí rychlé a kvalitní pomoci klientovi. Individuální a osobní přístup ke klientovi je nepsaným pravidlem. Abychom zajistili komplexní řešení jakéhokoliv problému, spolupracujeme v rámci své činnosti se soudními znalci, tlumočníky, realitními kancelářemi, notáři a exekutory i dalšími externími partnery.

Štěpán Vítek aktivně působí v právní praxi již od roku 2008. Bohaté zkušenosti získal působením v předních advokátních kancelářích nejdříve v Olomouci a poté v Brně. V rámci své právní profese získal bohaté znalosti zejména z oboru občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, insolvenčního a exekučního práva. Absolvoval úspěšně Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Provozně ekonomickou fakultu Česká zemědělské univerzity v Praze a také anglickou a španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Štěpán Vítek je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Právní služby

Aktuality

Nová pobočka v Olomouci

Vzhledem k tomu, že klientská základna na Olomoucku se značně rozrostla, již dlouho jsme přemýšleli nad otevřením pobočky právě tam.
Po několika měsících hledání jsme našli vhodné prostory na adrese
Krapkova 1159/3, 77900 Olomouc.
Nespornou výhodou pro klienty je možnost parkování hned vedle budovy. Budeme se těšit na setkání s Vámi v nově otevírané pobočce.

20.prosince 2017

Nový obchodní rejstřík naleznete na adrese or.justice.cz

10.března.2017

Ceník

Odměna za poskytované právní služby je vždy stanovena předem dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna je sjednána některým z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

  • časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb)
  • odměna za úkon (např. za sepsání předžalobní upomínky). Konečná odměna je pak odvislá od počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci (např. hodnoty domu), která je předmětem poskytované právní služby;
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti (např. osvojení) bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna za určité, opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • podílová odměna podle výsledku sporu
  • odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odměnu se maximálně snažím přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontakt

Kontaktujte nás s Vašemi dotazy.

Adresa

Advokátní kancelář se nachází přímo naproti BVV – hlavní vstup. Autem je možné zaparkovat přímo před budovou advokátní kanceláře, případně pak na parkovišti BVV jen několik metrů od ní.